Den svenske konkurrencemyndighed har undersøgt mulig tilbudskoordinering mellem forhandlere af køkkenudstyr ved SKL Kommentus Inköpscentrals udbud af en rammeaftale. Sagen er lukket efter producenten har ændret retningslinjer for forhandlernes deltagelse i offentlig udbud

Den svenske konkurrencemyndighed "Konkurrensverket" har undersøgt Electrolux Professionals aftaler med syv forhandlere. Baggrunden var en klage fra en kommunal indkøbscentral, efter at seks af forhandlerne havde afgivet tilbud med identiske produkter og priser, og en syvende forhandler havde afgivet et næsten tilsvarende tilbud i et udbud af en rammeaftale om indkøb af køkkenudstyr.

Forhandlerne havde derudover kun afgivet tilbud inden for hver deres geografiske område. Det var i overensstemmelse med Electrolux Professionals forhandlerforbud mod aktivt salg uden for et geografisk forhandlerområde.

Den udbudte rammeaftale blev udbudt i september 2016 af SKL Kommentus Inköpscentral, som indgår indkøbsaftaler på vegne af 939 ordregivende myndigheder i Sverige. Rammeaftalen var opdelt i syv kategorier og 21 geografiske områder. Tilbudsgiverne kunne afgive tilbud på en eller flere kategorier.

I forbindelse med Konkurrensverkets undersøgelse blev det også konstateret, at Electrolux Professionals og de syv forhandlere via e-mail havde udvekslet informationer om, hvilke produkter og priser de enkelte forhandlere ville byde ind med.

Den 6. december 2017 har Konkurrensverket besluttet at lukke sagen efter, at Electrolux Professional AB har ændret virksomhedens retningslinjer for forhandlernes tilbud ved offentlige udbud. Konkurrensverket har derfor ikke taget endelig stilling til, hvorvidt Electrolux Professional AB's aftaler udgjorde en overtrædelse af konkurrencereglerne.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat