Vanen tro har EU-Kommissionen, inden juletravlheden for alvor gør sit indtog, udmeldt nye tærskelværdier (modværdier) for EU-udbud gældende fra 1. januar 2018.

De danske modværdier kan findes her.

Vores to udbudsguides er opdateret med de nye værdier - se herunder.

kontakt

Andreas Christensen

Partner