Før regeringsrokaden i efteråret 2016 nedsatte den daværende transport- og bygningsminister, Hans Christian Schmidt, et udvalg bestående af brancherepræsentanter. Udvalget fik til opgave at give havneloven et serviceeftersyn. Allerede få måneder efter har hans afløser på posten, Ole Birk Olesen, valgt at nedlægge det nye havneudvalg.

Ifølge branchen og den tidligere transport- og bygningsminister var der bred enighed om, at havneloven var forældet, og at en lovrevision var nødvendig. For den nye transport-, bygnings- og boligminister er havneloven fortsat et vigtigt projekt, som skal prioriteres.

Ministeren har imidlertid udtalt, at der er brug for mere viden om havnene og deres fremtidige udfordringer, inden han går i dialog med branchen. I stedet vil ministeren derfor nedsætte et udvalg, som består af eksperter med både kommunale, økonomiske og juridiske kompetencer. Ekspertudvalgets opgave er at komme med konkrete løsningsforslag, der kan fremtidssikre den danske havnesektor. Løsningerne skal lette branchens mulighed for konsolidering, mens der samtidig skal findes nye modeller for ejerskabet og finansiering af havnene. Ministeren vil samtidig igangsætte en analyse af hele havnesektoren.

I organisationen Danske Havne er der forståelse for transport-, bygnings- og boligministerens beslutning, og organisationen hilser det kommende ekspertudvalg velkomment. Dog understreger direktøren, Bjørn B. Christiansen, at han opfatter den nye ministers tiltag som et signal om, at enighed i havnesektoren ikke længere er et must. Rammerne for det tidligere havneudvalgs arbejde stod klart: Hvis havneloven skulle revideres, skulle der være enighed bordet rundt. Du kan læse mere om dette her.

Danske Havne har besluttet, at organisationen inden for de næste tre måneder vil udarbejde et udkast til branchens eget bud på en revision af havneloven parallelt med ekspertudvalgets arbejde. "Vi har derfor rullet ærmerne op, og nu går vi efter at blive enige om en model, vi kan lægge på bordet", udtalte direktøren. Ud fra den nye transport-, bygnings- og boligministers synspunkt er branchen dog ikke sat helt ud på et sidespor, idet Rådet for Danske Erhvervshavne skal følge det nye ekspertudvalgs arbejde samt analysen af havnesektoren.

Horten følger løbende med i det nye ekspertudvalgs arbejde og ser med interesse frem til de forslag, som udvalgets arbejde samt analysen leder frem til.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner