Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop offentliggjort en ny strategi for 2017-2019, som danner grundlag for nye støtteværdige projekter. EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny energiteknologi, hvilket skal være medvirkende til at nå de fastsatte mål for energi og klima. I forhold til tidligere har den nye strategi fokus på indsatsområder i et mere globalt perspektiv.

Med offentliggørelsen af EUDP's nye strategi er der åbnet for ansøgning om tilskud til energiprojekter i 2017. Ansøgningsfristen er den 29. marts 2017. Udbetaling af tilskud kan ske efter to forskellige puljer, herunder EUDP's generelle pulje og EUDP's særpulje, der vedrører energieffektiv transport. Til den generelle pulje er der afsat 170 mio. kr. til rådighed, mens der til særpuljen er afsat 7,9 mio. kr.

Virksomheder kan ansøge om tilskud til energiprojekter inden for følgende seks hovedkategorier:

 • Vindenergi
 • Fjernvarme
 • Effektiv energianvendelse
 • Bioenergi
 • Smart energy og systemintegration
 • Olie og gas

EUDP vil i vurderingen af, om der skal gives tilskud, bl.a. tage udgangspunkt i generelle kriterier, herunder projektforslagets faglige kvalitet og virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold. EUDP har tilmed opstillet en række energipolitiske målsætninger tilknyttet en række vurderingskriterier samt effektmål, som indgår i vurderingen af et støtteværdigt projekt. Du kan læse mere om de enkelte vurderingskriterier og effektmål i EUDP's-strategi her, mens de energipolitiske målsætninger er oplistet nedenfor.

Energipolitiske målsætninger:

 • Forsyningssikkerhed
 • Uafhængighed af fossile brændsler
 • Klima- og miljøhensyn
 • Omkostningseffektivitet
 • Vækst og beskæftigelse
 • Forskning, der forbedrer udvikling og demonstration af energiteknologi

Horten har en stor viden og erfaring inden for energisektoren, og vi står naturligvis klar til at rådgive jer, såfremt I har brug for hjælp til at udarbejde eller skræddersy jeres ansøgning om tilskud til et nyt energiprojekt i 2017. Ligeledes er I meget velkommen til at kontakte os, såfremt I har spørgsmål til EUDP's nye strategi eller de generelle vilkår samt betingelser for modtagelsen af tilskud.

EUDP afholder et informationsmøde den 8. februar 2017 om den nye EUDP-strategi og kravene for ansøgning. Du kan finde programmet og nærmere information i denne nyhed fra Energistyrelsen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Line Markert

Partner