Hvis I som arbejdsgivere har behov for at fastlægge jeres medarbejderes sommerferie, er det ved at være tid til, at I skal varsle ferien.

I de fleste virksomheder giver sommerferieplanlægningen ikke anledning til problemer. I mange virksomheder er der faste regler for, hvordan ferien aftales, mens den i andre virksomheder aftales løbende. Hvis det er nødvendigt for virksomhedens drift enten at alle holder ferie samtidig, eller at ferien spredes blandt medarbejderne, kan varsling af ferieafholdelse imidlertid være nødvendigt. Varsling af sommerferie følger reglerne om hovedferie og skal varsles mindst tre måneder, før ferien afholdes. Skal sommerferien afholdes i juni, skal varsling derfor senest ske fra marts måned.

I henhold til ferielovens regler har medarbejderne krav på at holde tre ugers hovedferie i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). Hvis medarbejderne har optjent mindre end 15 dages ferie, betragtes hele den optjente ferie for hovedferie.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Michelle Seidelin

Advokat