Regeringen fremsatte onsdag den 25. januar 2017 forslag til en ny planlov. Lovforslaget har bl.a. til formål at lempe en række begrænsninger for byggeri ved de danske kyster. Fremlæggelsen har været længe undervejs, da udkast til lovforslaget blev sendt i høring tilbage i september 2016.

Den tidligere erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V), fik aftalen om en ny planlov på plads i sommer, og nu er hans efterfølger, Brian Mikkelsen (K), klar med selve lovforslaget.

Den politiske aftale om en ny planlov mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra juni 2016 kan læses her.

Det nu fremsatte lovforslag gør i overensstemmelse med den politiske aftale på flere områder op med den nuværende planlov, der stammer helt tilbage fra 1992. Bl.a. agter regeringen at gøre det lettere for husejere og virksomheder, der er placeret tæt ved kysterne, at foretage udbygninger.

Det overordnede formål med moderniseringen af planloven er ifølge regeringen at skabe bedre muligheder for vækst og udvikling, særligt i yderområderne.

Ministeren udtaler i en pressemeddelelse, at »med lovforslaget fjerner vi vækstbarrierer i den fysiske planlægning og åbner op for nye udviklingsmuligheder i bl.a. landdistrikterne, i turismeerhvervet og i detailhandelen. Samtidig værnes om et godt miljø og en righoldig natur.«

Udkastet til lovforslaget blev sendt i høring den 19. september 2016. Horten har løbende fulgt processen og har skrevet om lovudkastets hovedpunkter, som du kan læse her.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)