Som noget nyt indhenter Erhvervsstyrelsen fra 30. januar 2017 også oplysninger om strafbare forhold for udenlandske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Tidligere var disse oplysninger ikke en del af serviceattesten. Derimod var det virksomhedens eget ansvar at indhente udenlandsk dokumentation, hvilket kan være særdeles tidskrævende.

Ændringerne vedrører alene den situation, hvor en dansk virksomhed har udenlandske medlemmer i bestyrelsen. For de udenlandske bestyrelsesmedlemmer indhentes der nu tilsvarende straffeattest for strafbare forhold i Danmark. Derudover skal de udenlandske bestyrelsesmedlemmer underskrive en tro- og loveerklæring for de forhold (udbudslovens § 152, stk. 1), som ikke er omfattet af straffeattesten til offentligt brug.

Når Erhvervsstyrelsens indhenter straffeattester for udenlandske bestyrelses- og direktionsmedlemmer omfatter disse alene danske domme. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt, at der alene indhentes oplysninger om danske forhold, hvis det pågældende bestyrelses- eller direktionsmedlem aldrig har været bosiddende i Danmark.

Her giver bemærkningerne til udbudslovens § 153 en vis rettesnor, idet "Ordregiver kan kræve, at en ansøger eller tilbudsgiver fremlægger dokumentation fra andre lande, hvis dette vurderes relevant. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis ordregiveren er bekendt med forhold, der indikerer, at en ansøger eller tilbudsgiver ved endelig dom er dømt for forhold, der omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde."

Ordregiver kan således godt bede om dokumentation fra andre lande, hvis det konkret vurderes relevant, men serviceattesten må i langt de fleste tilfælde være dækkende som tilstrækkelig dokumentation.

For udenlandske virksomheder gælder fortsat, at der skal indhentes udenlandsk dokumentation for virksomheden og dens bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Den danske serviceattest kan ikke omfatte udenlandske virksomheder. Her må ordregiver fortsat væbne sig med tålmodighed, imens den udenlandske virksomhed får indhentet en lignende attest eller tro- og loveerklæring fra sit hjemland (udbudslovens § 153, stk. 1, nr. 2 og stk. 2).

Derudover medfører ændringerne, at personen, som anmoder om serviceattesten, skal have fuldmagt fra virksomheden til på vegne af virksomheden at give samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter oplysninger om strafbare forhold. Personen skal desuden have fuldmagt fra virksomheden til at underskrive tro- og loveerklæringen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner