Udbudsguides til offentlige indkøb, sager om aktindsigt og den nye persondataforordning er blandt de mest populære emner på horten.dk. Det viser en gennemgang af de mest læste artikler i 2016. Læs eller genlæs artiklerne herunder og få overblik over årets juridiske nyheder.

Nye udbudsguides
Vi har udarbejdet nye udbudsguides til henholdsvis almindelige offentlige indkøb og til indkøb til brug for forsyningsaktiviteter. Begge guides er oversigter, som giver dig et hurtigt overblik over rammerne for dit indkøb, herunder hvilke tærskelværdier og regelsæt der finder anvendelse for dit indkøb.

Den nye persondata­forordning endeligt vedtaget
Den 14. april 2016 blev den nye persondataforordning endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet sammen med resten af Databeskyttelsesreformpakken. Vi har beskrevet nogle af de væsentlige punkter i den nye forordning.

6 ting kommuner skal være opmærksomme på ved aktindsigtssager
Vi gennemgår 6 ting, som kommuner skal være opmærksomme på ved aktindsigtssager. Du kan læse mere om en række konkrete sager via links til Statsforvaltningens udtalelser.

Undgå at dine ansatte bliver mistænkt for bestikkelse
Hvornår bliver små gaver til bestikkelse af offentligt ansatte? Få overblik over, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver og fordele i Hortens guide til gavepolitik.

Advokat var ikke omfattet af funktionær­loven
Østre Landsret kom højst overraskende frem til, at en advokat med titlen partner i et advokatfirma ikke var i en tjenestestilling og dermed ikke var omfattet af funktionærloven, ferieloven eller ansættelsesbevisloven.

10 områder hvor kommunerne kan spare penge
Der er mange penge at spare for landets kommuner, når kommunalbestyrelserne skal planlægge de kommende års økonomi i årets budgetforhandlinger. Få Hortens bud på 10 oplagte områder.

Ændringer af planloven - politisk aftale indgået
Der er den 9. juni 2016 indgået en politisk aftale mellem regeringen, DF, Konservative og Socialdemokratiet om ændringer af planloven. Den politiske aftale udmønter dele af indholdet fra regeringens vækstprogram "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra november 2015, hvor der blev bebudet en liberalisering af planloven.

Persondatalovens krav overses ved brug af ESPD'et
Ifølge persondataloven kræver det en udtalelse/tilladelse fra Datatilsynet, hvis en offentlig myndighed eller privat organisation indhenter og behandler oplysninger om strafbare forhold for fysiske personer. Det har betydning i udbud, når virksomheder skal besvare ESPD'ets felter om de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som f.eks. strafbare forhold, og når ordregivere behandler ESPD’et og dokumentation herfor.

Her er seneste praksis om aktindsigt
Grænserne for, hvornår der skal gives aktindsigt, afklares løbende. Horten har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af relevante udtalelser på det kommunale område.

10 ting du bør vide om den nye vandsektorlov
Den nye vandsektorlov trådte i kraft den 1. marts 2016. Men hvad indebærer den nye lov? Der er mange både større og mindre ændringer, og vi giver dig her en introduktion til 10 af dem.