Centrica plc har indgået aftale med Bayerngas Norge AS om at sammenlægge deres europæiske aktiviteter på olie- og gasområdet i Nordsøen.

Centrica og Bayerngas har indgået aftale om sammenlægning af deres olie- og gasaktiviteter i Nordsøen. Sammenlægningen resulterer i en af Nordvesteuropas største selvstændige virksomheder inden for efterforskning og produktion af olie og gas med aktiviteter i Storbritannien, Holland, Norge og Danmark. Centrica vil eje 69 % og Stadtwerke München vil eje de resterende 31 %. Transaktionen forventes gennemført i Q4 2017, efter sædvanlig myndighedsgodkendelse.

Horten har bistået Stadtwerke München, som ejer Bayerngas Norge, med alle forhold omkring de danske oliefelter.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Thomas Francis Beckett

Partner

Christian Tullberg

Partner