En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår. Læs eller genlæs forårets fem mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Domfældelse i Ateas bestikkelsessager
Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

5 krav til ordregivers begrundelse for tildeling af udbud
I et udbud skal alle tilbudsgivere underrettes og have en begrundelse for ordregivers valg af, hvem der får ordren. Lovgivningen indeholder en række krav, begrundelsen skal opfylde, men det beror dog altid på en konkret vurdering.

Farvel til Statsforvaltningen – Ankestyrelsen overtager tilsynet med kommuner og regioner
Ankestyrelsen overtager den 1. april 2017 tilsynet med kommunerne og regionerne som følge af en ændring af kommunestyrelsesloven og regionsloven.

Her er seneste praksis om aktindsigt
Horten gennemgår den seneste praksis om aktindsigt og giver dig et sammendrag af relevante udtalelser på det kommunale område.

Højesteret: Persondataloven ikke overtrådt, da kommune videregav helbredsoplysninger
Højesteret afgjorde i en dom 24. januar 2017, at det ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at Vallensbæk Kommune partshørte en arbejdsgiver om en borgers helbredsoplysninger i forbindelse med en påtænkt afgørelse om ophør af sygedagpenge.