Nyt lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven er sendt i høring. Lovforslaget skal give hjemmel til, at datamaterialet som varmeforsyningsvirksomhederne anmelder til Energitilsynet ensartes.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har vurderet, at varmeforsyningens anmeldelse til Energitilsynet ikke er tilstrækkelig til at understøtte regeringens ambition om at udforme en hensigtsmæssig økonomisk regulering for varmeforsyningen. Ministeriet peger bl.a. på, at de eksisterende data ikke afspejler specialiseringen i forsyningskæden efter produktion, transmission og distribution.

De foreslåede lovændringer skal derfor sikre, at datamaterialet ensrettes og kan bruges som grundlag for udviklingen af den kommende incitamentsbaserede økonomiske regulering. Varmeforsyningen vil med hjemmel i lovforslaget bl.a. kunne forpligtes til at indberette omkostninger i standardiseret form, ligesom Energitilsynet får hjemmel til at kræve indberetning af yderligere data med henblik på udviklingen af en fremtidig benchmarkingmodel.

Regeringens ambition om at komme med et udspil til økonomisk regulering af fjernvarmesektoren til gavn for forbrugerne og for at understøtte den grønne omstilling og teknologiudvikling, samt sikre en høj forsyningssikkerhed, blev fremsat i to politiske aftaler indgået den 7. april 2016 og den 2. juni 2017, som Horten tidligere har skrevet en nyhed om her.

Lovforslaget er i høring hen over sommerferien og har frist for høringssvar den 10. august 2017. Energistyrelsen forventer, at de foreslåede regler kan træde i kraft den 1. januar 2018.

Høringsmaterialet kan findes her.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner