En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien, der har været længe undervejs, er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Der ligger fortsat et stort potentiale af olie og gas i den danske undergrund, som bør udnyttes til samfundets bedste i den kommende årrække. Der er derfor igangsat et samarbejde mellem myndigheder og branchen, som nu munder ud i en langsigtet olie- og gasstrategi med anbefalinger til, hvordan ressourcerne udnyttes optimalt. Formålet med arbejdet har været at se på sektorens muligheder, udfordringer og barrierer og formulere en sammenhængende strategi.

Fremtidens olie- og gassektor i Danmark

Rapporten 'Fremtidens olie- og gassektor i Danmark' er resultatet af det strategiske arbejde og rummer både oversigt over indsatsområder og anbefalinger, der er målrettet mod at øge potentialet og reducere barrierer for at nyttiggøre potentialet af olie og gas. 

Rapporten viser, at der fortsat er et betydeligt potentiale for olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen. Rapporten peger også på, at det er nødvendigt at udnytte infrastrukturen i Nordsøen bedre, og at der er behov for flere investeringer i efterforskning og ny teknologi for at kunne udnytte potentialet.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner