Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt en ny og udvidet vejledning om dokumentation ved udbud samt et notat om udbudslovens regler om dokumentation.

Både vejledningen og notatet gennemgår spørgsmål, der hidtil har været uklare og giver en uddybende forklaring af udbudslovens regler. For eksempel gennemgår notatet reglerne vedrørende dokumentationskravet ved miniudbud, som har givet anledning til diskussion i de seneste uger.

Vi ser frem til at nærlæse både vejledning og notat.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat