Med ny lov overføres reguleringen af investeringsrådgivere fra lov om finansiel virksomhed til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. Mens lovændringen medfører indskrænkninger i hvilke finansielle instrumenter, investeringsrådgivere må rådgive indenfor, må investeringsrådgivere som noget nyt nu modtage og formidle ordrer fra investorer.

Folketinget vedtog den 30. maj 2017 et lovforslag, som sætter strengere regler for rådgivning om visse typer af finansielle instrumenter, hvor der fremadrettet vil være krav om tilladelse som værdipapirhandler. Reguleringen af investeringsrådgivere flyttes, således at investeringsrådgivere fremadrettet ikke må rådgive om alle typer af finansielle instrumenter efter lov om finansiel virksomhed. Reglerne medfører, at investeringsrådgivere skal opnå fondsmæglertilladelse for at rådgive om visse derivater såsom swaps, optioner og FRA'er.

De nye regler indskrænker rådgivningsspektret for investeringsrådgivere til kun at være omsættelige værdipapirer og andele i institutter for kollektiv investering. Investeringsrådgivere må stadigvæk foretage almindelig investeringsrådgivning, herunder rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, men må ikke foretage porteføljepleje eller salg af finansielle instrumenter.

FORMIDLING AF ORDRER

De nye regler åbner imidlertid op for, at investeringsrådgivere kan modtage investeringsordrer fra en kunde og formidle disse videre til en af kunden udpeget værdipapirhandler.

Investeringsrådgiverne skal fortsat registreres hos Finanstilsynet og vil være underlagt bestemmelserne om interessekonflikter og redelig forretningskik i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. 

Den udvidede mulighed for investeringsformidling danner grundlag for, at investeringsrådgivere kan tilbyde en mere komplet tjeneste til investoren. 

Lovforslaget træder i kraft den 3. januar 2018, og Horten følger løbende udviklingen på området. Ved spørgsmål til reguleringen af investeringsrådgivere kan du kontakte Lars Lüneborg og Kristian Kaltoft Nielsen.

kontakt

Lars Lüneborg

Partner