Staten og fem danske kommuner – København, Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg – er klar til at afholde en dansk Tour de France-start i 2020 eller 2021. Bliver Danmark valgt som værtsland, vil det være den største sportsbegivenhed på dansk jord nogensinde.

Staten fik den 29. juni 2017 det retlige grundlag og finansiering til at lægge dansk jord til feltet i Tour de France. Inden da havde de fem kommuner også godkendt de retlige rammer for samarbejdet. Det betyder, at Danmark er klar til at være vært for Tour de France, hvis selskabet bag touren – Amaury Sports Organisation (A.S.O.) – måtte vælge Danmark.
 
Det danske bud på at være vært blev overleveret til A.S.O. i Paris i juni 2016. Det blev bl.a. ledsaget af en film, der – med speak af Jørgen Leth – præsenterer cykel-Danmark på fineste vis. Danmarks officielle bud og præsentationsfilmen kan ses her.

De juridiske rammer for dansk Tour-start

Parallelt med arbejdet med at fremme det danske bud er de juridiske rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne blevet fastlagt. Samarbejdet vil ske gennem et konsortium, hvis vedtægter og økonomi er blevet forhandlet på plads mellem staten og de fem kommuner. Når Danmark måtte blive valgt som værtsland, er alt således klart til at løfte opgaven!

Horten har på vegne af Københavns Kommune rådgivet om hjemmel, organiseringsform mv., og vi har også forestået forhandlingerne om konsortiets vedtægter. Vi har derved bygget på vores specialisering i at rådgive om, hvordan der sikres robuste retlige rammer, når såvel offentlige myndigheder som private laver festivaler, sportsarrangementer mv. Således har vi tidligere eksempelvis bistået Odense Kommune i forbindelse med kommunens engagement i Tinderbox festival.
 
Har du spørgsmål til kommuners støtte til sport og kultur, er du velkommen til at kontakte os og høre mere om vores compliancetjek.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Emil Spurr Madsen

Advokat