Regeringen ønsker at forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 28. juni 2017 offentliggjort, at han på vegne af regeringen nedsætter et Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme. Udvalget består af virksomhedsledere og eksperter, der skal udvikle en model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen.

Beslutningen om at nedsætte Forenklingsudvalget er baseret på konsulentrapporten "Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen", hvoraf det fremgår, at virksomhederne ikke får det forventede udbytte af den nuværende erhvervsfremmeindsats. Ifølge rapporten skyldes det bl.a., at indsatsen er for uoverskuelig med den følgevirkning, at virksomhederne ikke kan finde rundt blandt de forskellige aktører, konkrete initiativer, som ligner hinanden, og mange indgange til systemet.  

Udvalgets medlemmer 

Ministeren udtaler, at regeringen ønsker et erhvervsfremmesystem, som bedre og mere effektivt understøtter vækst og virksomhedernes behov, og at det arbejde kræver inddragelse af virksomhederne, som skal bruge erhvervsfremmesystemet. 

Det nedsatte Forenklingsudvalg består derfor hovedsageligt af kræfter fra erhvervslivet med direktør i konsulentfirmaet Forskel, Claus Juhl, som formand. 

Formanden har bl.a. udtalt om den nuværende erhvervsfremmeindsats, at der er masser af gode viljer, men at systemet er uoverskueligt, at der ofte mangler kvalitet i de enkelte indsatser, og at der er mulighed for at få mere for pengene både som samfund og virksomhed. 

Forenkling ud fra fem principper

Forenklingsudvalget er nedsat med et kommissorium med fem principper, der skal indgå i udvalgets arbejde og konkrete forslag til forbedringer: 

  1. Erhvervsfremmeindsatsen skal tilrettelægges efter virksomhedernes udfordringer og behov.
  2. Virksomhederne skal møde et enkelt erhvervsfremmesystem med få aktører og uden overlappende indsatser på tværs af den offentlige sektor.
  3. Der skal være en stærk sammenhæng og få koordinerede organer på tværs af de offentlige indsatser.
  4. Varetagelsen af højt specialiserede indsatser, som kapitalformidling og eksportfremme, skal konsolideres fra decentrale niveauer til det statslige niveau.
  5. Administrationen af indsatsen skal effektiviseres, herunder ved inddragelse af digitale løsninger.


Målet med udvalgets arbejde er, ifølge erhvervsministeren, en ambitiøs og sammenhængende reform af erhvervsfremmeindsatsen. 

Forenklingsudvalget forventes at præsentere sine forslag i starten af 2018. 

Horten har stor erfaring med at rådgive særligt kommuner om erhvervsfremmeindsatsen. Vi vil følge udvalgets arbejde og ser med interesse frem til de forslag, som arbejdet leder frem til.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner