Horten deltager i Folkemødet 15.-18. juni. Vi ser frem til at opleve de mange debatter om samfundets muligheder og udfordringer og til at møde nye og kommende samarbejdspartnere under åben himmel på Bornholm. Læs her, hvorfor de deltagende partnere igen i år har Folkemødet i høj prioritet.

Klavs V. Gravesen

Klavs er specialiseret i forsynings­sektoren og er medforfatter til en række bøger om forsyningsret, bl.a. lovkommentarer til vandsektorloven og varmeforsyningsloven, og senest i 2014 håndbogen ”Udskillelse og sammen­lægning af kommunale aktiviteter”.

"Horten har altid været vel repræsenteret på Folkemødet. Vi ser det som en naturlig del af det at drive advokat­virksomhed, at man blander sig i debatter og søger inspiration også uden for branchens egne cirkler. For mig er det en ekstra glæde, at jeg også repræsenterer vores brancheorganisation, Danske Advokater, på Folkemødet. Folkemødet skaber en unik ramme for at udforske juraen og advokatgerningen fra mange sider, forholde sig til andres synspunkter og deltage i debatter på et på en gang fordomsfrit og indsigtsfuldt niveau. Samtidig tager debatterne ofte afsæt i sager fra det virkelige liv, som er tankevækkende, og som giver grund til at overveje, hvordan vi kan gøre tingene bedre."

Line Markert

Line er blandt Danmarks førende advokater inden for energi- og forsyningssektoren. Derudover er hun ekspert i kommunale selskabers forhold. Hun repræsenterer Horten i Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser. Derudover er hun i privat regi formand for Dansk Sejlunion.

"Folkemødet er et bombardement af input og indtryk af, hvad der sker lige nu, og hvad der kommer til at flytte på rammerne for vores samfund i fremtiden. Det er en fantastisk mulighed for at møde vores samarbejdspartnere og kunder i en uformel ramme med rum for en bredere snak. Jeg ser frem til at blive klogere på regeringens arbejde med implementer af forsyningsstrategien, som kom i september 2016. Derudover glæder jeg mig til debatterne om good governance i kommunerne og i kommunernes selskaber."

Heidi Højmark Helveg

Heidi rådgiver om markedsføringsret, immaterialret og persondataret og har bl.a. været med i det ekspertudvalg, som var udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet til komme med forslag til den nye markedsføringslov, der træder i kraft 1. juli 2017. Hun sidder i bestyrelsen i Dansk Forening for Markedsføringsret.

"Første gang jeg var på Folkemødet, blev jeg positivt overrasket over, hvor mange i mit netværk der havde fundet vej til Allinge, og hvor højt et niveau der var i de debatter og oplæg, jeg over­værede. Derfor kan jeg ikke holde mig væk i år. Jeg har allerede planlagt at deltage i flere events, som jeg har hørt om på vandrørene, og jeg glæder mig til at se oversigten over alle de events, som Folkemødet kommer til at berige os med. Der kommer helt sikkert til at være stort fokus på persondata, og jeg tror også, at den nye markeds­føringslov kan komme til debat – det er to emner, jeg vil jagte i eventkalenderen. Udover det skal jeg mødes med klienter og andre i mit netværk."

Søren Hornbæk Svendsen

Søren er blandt Danmarks førende advokater inden for energi­sektoren og arbejder særligt med olie, gas og vindmøller. Søren er medlem af Dansk Industris Energi- og Klima­politiske Udvalg, indgår i Olie Gas Danmarks juridiske komité og er medlem af bestyrelsen i Den danske Energiretsforening.

"Jeg deltager i Folkemødet for anden gang og glæder mig meget til denne lejlighed til at vende aktuelle emner i uformelle rammer med vores klienter og samarbejdspartnere i energi­selskaberne og blandt branche­organisationerne. Der er mange udfordringer og mange muligheder for både vindmøller, olie, naturgas og biogas fremover – så det bliver ikke kedeligt på Bornholm!"

Rikke Søgaard Berth

Rikke er specialiseret i kommunale tværfaglige projekter, og hun arbejder herudover med de særlige forhold, der gælder for kommunalt ejede selskaber. Hun er medlem af det nyligt nedsatte ekspertudvalg på havneområdet, der skal arbejde med evalueringen af havneloven, samt af Ekspropriations­udvalget, der skal se på planlovens rammer for ekspropriation.

"Jeg ser frem til at deltage i Folkemødet igen i år! Særligt glæder jeg mig til at opleve den dynamik, som valgkampen i kommunerne skaber. For mig er det altid tiden værd at tage til Folkemødet, da det giver mulighed for mange uformelle samtaler med politikere og embedsmænd fra kommunerne og med andre, der arbejder med det offentlige Danmark. Særligt er jeg interesseret i de muligheder, som kommunerne står med lige nu, f.eks. den nye plan­lovgivning, udvikling af turismen, robusthed gennem tværkommunale samarbejder og kommunernes samarbejde med beredskabet og forsyningssektoren. Det giver inspiration at mødes og høre, hvordan vi kan bidrage til, at de opgaver, som bl.a. kommunerne løfter, lykkes bedst muligt."

Andreas Christensen

Andreas er ekspert i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har spillet en væsentlig rolle i forhold til at præcisere reglerne for udbud og offentlige indkøb på dansk grund.

"Vi samarbejder med vores klienter om at skabe besparelser for det offentlige Danmark, og på Folkemødet bliver jeg altid inspireret til at se på den opgave med friske øjne. Her møder man alle de vigtige aktører samlet på ét sted, og det betyder masser af inspirerende møder med mennesker i øjenhøjde, hvor der er god tid til dialog, sol i ansigtet og højt til himlen. Det giver nogle rigtig gode rammer for sammen at løfte blikket og få ideer til kommende projekter."

Nina Henningsen

Nina leder Hortens team af Medie & Entertainment-eksperter og Hortens Erhvervsrets-afdeling. Hun rådgiver nationale og internationale virksomheder inden for Medie og Entertainment industrien. Hun er medlem af Dansk Industris udvalg for Mediepolitik.

"Folkemødet er et oplagt forum for at udvide sit netværk, fordi alle er samlet på samme sted. Mediesektoren plejer at være særdeles godt repræsenteret på mødet, så jeg vil benytte muligheden for levende dialog, debat og vidensdeling med de aktører, jeg arbejder med til daglig. Jeg har deltaget før og synes, det var både lærerigt og interessant."


Vi ses på Bornholm den 15.-18. juni!

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Line Markert

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner