Folketinget har i dag den 2. juni vedtaget den længe ventede nye betalingstjenestelov (lov om betalinger), der træder i kraft den 1. januar 2018.

Formålet med den nye lov om betalinger er at implementere det andet europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD II) i dansk ret.

De danske særregler om behandling af betalingsoplysninger og modtagelse af kontanter (kontantreglen) har været genstand for en del diskussion og høringer undervejs i Folketingets behandling. Den lempeligere behandling af betalingsoplysninger reguleres fremadrettet af § 125 i lov om betalinger. I henhold til § 125 må erhvervsdrivende, når den nye lov træder i kraft, behandle betalingsoplysninger i forbindelse med udbud af tjenester, der direkte henvender sig til (for)brugeren, såfremt de indhenter udtrykkeligt samtykke fra deres kunder før behandlingen. Dette åbner helt nye muligheder for anvendelsen af betalingsoplysninger og er sammen med den nye lovs bestemmelser om tredjeparter godt nyt for både forbrugere og de danske Fintech virksomheder. Vi vil dykke mere ned i den ændrede regulering af behandling af betalingsoplysninger i en senere nyhed.  

Dertil ligger det nu endeligt fast, at udstedere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse fremadrettet ikke skal have tilladelse som begrænsede udbydere af betalingstjenester. Dette har vi skrevet mere om i en tidligere nyhed af 17. marts 2017 her.

Ved spørgsmål til den nye lov om betalinger kan du kontakte Lars Lüneborg eller Kristian Kaltoft Nielsen.

kontakt

Lars Lüneborg

Partner