Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udarbejdet en ny vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud. Vejledningen er udarbejdet som led i en styrket indsats mod international skatteunddragelse.

Folketinget har gennem længere tid haft fokus på international skatteunddragelse. Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF indgik i maj 2017 en aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse, som blandt andet har fokus på skattesvig i offentlige udbud. I den forbindelse har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud.

Vejledning behandler blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at udelukke virksomheder, der har begået skattesvig, samt mulighederne for at stille krav om en særlig skattepolitik eller -praksis. Da der ikke foreligger praksis fra Klagenævnet for Udbud om hvilke skattemæssige forhold, udover udelukkelsesgrundene, der kan inddrages i forbindelse med offentlige udbud, er vejledningen udtryk for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning af gældende ret.

Vejledningen gennemgår mulighederne for at:

  • udelukke en virksomhed fra at deltage på baggrund af dens geografiske placering.
  • udelukke en virksomhed på baggrund af udbudslovens udelukkelsesgrunde.
  • inddrage skattemæssige forhold ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at deltage i en udbudsproces.
  • anvende skattemæssige forhold ved tildeling af kontrakter.
  • fastsætte kontraktvilkår om skattemæssige forhold.

Vejledningen konkluderer blandt andet, at:

  • virksomheder kan udelukkes fra at deltage i konkurrencen om offentlige opgaver, hvis de har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, eller hvis de ikke overholder skattelovgivningen.
  • ordregiver ikke må stille krav om en særlig skattepolitik eller -praksis, hverken i forbindelse med offentlige indkøb over eller under EU-tærskelværdierne.
  • ordregiver formentlig kan inddrage skattemæssige forhold som kontraktvilkår ved kontrakter under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse.

kontakt

Andreas Christensen

Partner