Hvert år udgives The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds, der behandler regler og forhold inden for alternative investeringsfonde I 25 lande. Advokat og partner i Horten, Claus Bennetsen, har bidraget med kapitlet om Danmark.

The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds udgives årligt af Global Legal Group og giver et omfattende overblik over de primære udfordringer, der påvirker alternative investeringsfonde (AIFs) og disses forvaltere (FAIFs). Guiden ser specifikt på fælles udfordringer i lovgivningen om alternative investeringsfonde i 25 lande under emnerne 

  • Regulatory framework
  • Fund structures
  • Marketing
  • Investments
  • Disclosure of information
  • Taxation
  • Reforms

Hortens rådgivning om fund management

Guidens kapitler forfattes af ledende advokater og branchespecialister verden over og advokat og partner i Horten, Claus Bennetsen, har bidraget til guiden med kapitlet om Danmark.
 
Claus Bennetsen og Hortens team inden for bank- & finansieringsret har særligt kendskab til og stor erfaring med fund management og rådgiver bl.a. danske og udenlandske fondsforvaltere, investeringsforeninger, hedge funds, ligesom der løbende rådgives om reguleringen af den finansielle sektor herunder særligt om fondsmæglerselskabers stiftelse og drift.

kontakt

Claus Bennetsen

Partner