Justitsministeriet har nu udgivet den længe ventede betænkning om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning i den forbindelse.

Den færdige betænkning består af tre tykke bind, der indeholder en nærmere analyse af forordningens bestemmelser og giver svar på spørgsmål om den kommende persondatalovgivning i Danmark, herunder om danske særregler kan opretholdes.  

Betænkningen er en del af Justitsministeriets projektarbejde for at tilpasse dansk lovgivning til databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Det er Justitsministeriets plan, at betænkningen skal danne grundlag for et lovforslag til en ny persondatalov. Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget i efteråret 2017.

Det er betænkningens konklusion, at persondataforordningen i vidt omfang svarer til den gældende retstilstand efter persondataloven og databeskyttelsesdirektivet med tilhørende praksis fra bl.a. EU-Domstolen og Datatilsynet. For myndigheder og private organisationer, der i forvejen lever op til persondataloven, vil forordningen derfor ikke medføre omfattende ændringer.

Men det anføres i konklusionen, at der ”sikkert vil være offentlige myndigheder og private organisationer mv., som ikke på nuværende tidspunkt opfylder alle krav i persondataloven, og derfor ikke er ”compliant” med gældende ret”.

Nogle af de fremhævede nyskabelser i persondataforordningen er:

  • Krav om databeskyttelsesrådgiver hos offentlige myndigheder og visse private virksomheder
  • Krav om indberetning af sikkerhedsbrud til Datatilsynet m.v.
  • Krav om konsekvensanalyser og fortegnelse over behandlingsaktiviteter
  • Udtrykkelig bestemmelse om ”data protection by design”
  • Mulighed for markant forhøjede bøder ved brud på reglerne i persondataforordningen

Betænkningen er kun første led i en række af fortolkningsbidrag fra Justitsministeriet. Det er planen, at der bliver udgivet flere vejledninger om forståelsen af forordningen inden januar 2018.