Skifteretten i Århus udpegede den 8. maj advokat Nicolai Dyhr som kurator for det private hjemmehjælpsfirma Hjemmehjælpen Aarhus ApS under konkurs. I denne forbindelse har Horten sikret, at håndteringen af rengørings- og plejeopgaver for i alt ca. 1.100 borgere fortsat er blevet varetaget i samarbejde med Aarhus Kommune siden dekretets afsigelse.

Samarbejdet mellem Kommunen og konkursboet om driften er hidtil forløbet tilfredsstillende med færrest mulige forstyrrelser for borgerne til følge.

kontakt

Nicolai Dyhr

Partner