Partner, advokat Rikke Søgaard Berth er udpeget af transport-, bygnings- og boligministeren som medlem af et ekspertudvalg på havneområdet. Udvalget skal arbejde med forslag til en revision af havneloven.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har nedsat et ekspertudvalg, der har til opgave at komme med forslag til en revision af havneloven på baggrund af en grundig analyse og udredning af havnenes struktur og de forvaltningsmæssige og finansielle tilknytningsforhold til kommunerne.

Udvalgets opgave bliver at se på, om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur og organisationsform på en måde, der sikrer forvaltnings- og konkurrenceretlig klarhed, og at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår.

Udvalget består af medlemmer med brede kompetencer inden for offentligt-privat samarbejde, konkurrenceret, statsstøtte og økonomi samt af repræsentanter fra havnesektoren.

Havneloven

Havneloven regulerer de danske erhvervshavne, herunder hvilke (kommercielle) aktiviteter havnene må udføre givet organisationsformen. Princippet i loven er, at jo mindre tilknytning havnene har til kommunen, jo flere kommercielle frihedsgrader har de. Privatretligt organiserede havne er i loven ikke begrænset i deres adgang til at drive virksomhed. Havneloven er dermed udtryk for en særlovgivning, der i en varierende grad hjemler offentlig erhvervsaktivitet på markeder, hvor der også opererer private virksomheder.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner