Advokat og partner i Horten, Rikke Søgaard Berth, er blevet udpeget til at sidde med i det eksterne ekspertudvalg, der skal undersøge planlovens bestemmelser om ekspropriation.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 15. maj 2017 nedsat et Ekspropriationsudvalg, der skal undersøge planlovens bestemmelser om ekspropriation. Det sker i forlængelse af den politiske aftale "Danmark i bedre balance" fra juni 2016, hvoraf det fremgår, at det skal undersøges, om borgernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriation efter bestemmelserne i planloven kan forbedres.

Advokat og partner i Horten, Rikke Søgaard Berth, er af ministeren blevet udpeget til at deltage i udvalget, der udover advokater blandt andet også består af juridisk chef i KL Pernille Christensen, direktør for Justitia Jacob Mchangama og chefjurist i Landbrug & Fødevarer Charlotte Bigum Lynæs.

Du kan læse Erhvervsministeriets pressemeddelelse om Ekspropriationsudvalget her

Oprettelsen af udvalget skal også ses i forbindelse med forslaget til en ny planlov, der blev fremsat af erhvervsministeren i starten af året og forventes vedtaget med ikrafttrædelse den 1. juli 2017. Du kan læse om det verserende lovforslag og følge med i dets behandling i Folketinget her.

Vil du vide mere om ekspropriation efter planloven?

Planlov indeholder i § 47 en bemyndigelse, der lader kommunalbestyrelsen ekspropriere private faste ejendomme eller rettigheder herover, hvis ekspropriationen er af "væsentlig betydning" for virkeliggørelsen af en lokalplan. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, inden der kan ske ekspropriation, navnlig hjemmel, nødvendighed og aktualitet. Se også Hortens artikel om ekspropriation, der giver et overblik over planlovens § 47:

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner