Horten har udnævnt fire nye specialistadvokater med stærk faglig og forretningsmæssig viden inden for henholdsvis  persondataret,  miljø- og planret, energi- og forsyningsret og skatteret.

Alle vores specialistadvokater har opbygget stor erfaring, faglighed, brancheindsigt og advokatoriske evner inden for deres specialområde. Denne erfaring kommer vores kunder til gode gennem grundig og målrettet rådgivning, hvor vores specialistadvokater kan drage nytte af stor specialviden.
 
Egil Husum er ekspert i persondataretlige spørgsmål og privacy. Han rådgiver bl.a. om gældende regler (compliance), overvejelser i forbindelse med indførelse af ny teknologi og nye initiativer og kontakt til Datatilsynet og andre offentlige myndigheder i forbindelse med afklaring af ansvar.

Marie Bockhahn er specialiseret inden for miljø- og planret, forsyningsret og generel offentlig ret. Hun har stor erfaring med rådgivning af kommuner og offentlige og private virksomheder om særligt miljøgodkendelser, planforhold, jordforurening, affald og vand- og spildevandsforsyning. 

René Frisdahl Jensen rådgiver om energi- og forsyningsret samt offentlig ret, herunder kommuners retsforhold. René Frisdahl Jensen rådgiver desuden om EU-ret og internationale retsforhold vedrørende energisektoren.

Ulrik Krogh Holst rådgiver om skatter og afgifter med speciale inden for selskabs- og erhvervsbeskatning, M&A skat, strukturering og omstruktureringer, beskatning af finansielle produkter, international beskatning, myndighedshåndtering og skatte- og afgiftssager.

kontakt

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)