SAS og en række andre flyselskaber har igen fået bøder af Europa-Kommissionen for deltagelse i Air Cargo-kartellet. Retten annullerede Kommissionens afgørelse i 2015 pga. procedurefejl. Det har Kommissionen nu rettet op på og ændret afgørelsen.

I 2010 pålagde Kommissionen 11 luftfartsselskabet bøder på knap 800 mio. euro for ulovlig kartelvirksomhed på markedet for luftfragt i perioden 1999-2006. Kommissionen konkluderede, at de deltagende selskaber havde koordineret priser på brændstof- og sikkerhedstillæg.

Efterfølgende anlagde selskaberne sag ved Retten for at få annulleret Kommissionens afgørelse på nær et selskab, som accepterede afgørelsen. I december 2015 annullerede Retten Kommissionens afgørelse og samtlige bøder i sagen. Det var Rettens vurdering, at Kommissionens afgørelse var selvmodsigende, og at der var uoverensstemmelser mellem afgørelsens forskellige dele.

Baggrunden var primært, at Kommissionen i sin sagsfremstilling og redegørelse omtalte fire overtrædelser vedrørende forskellige perioder og ruter, hvorimod afgørelsens begrundelse kun omhandlede ét samlet kartel. I begrundelsen kvalificeres kartellet som en samlet og vedvarende global overtrædelse vedrørende alle de omtalte perioder og ruter.

Retten bemærkede, at de nationale domstole er bundet af Kommissionens afgørelse, hvilket kræver, at afgørelsen kan forstås utvetydigt. De nationale domstole skal kunne identificere de personer, der er ansvarlige for overtrædelsen og omfanget af overtrædelsen. I modsat fald kan de nationale domstole ikke fastsætte en passende erstatning til personer, der har lidt skade på grund af overtrædelsen.

Retten annullerede Kommissionens afgørelse pga. uoverensstemmelserne.

Den 17. marts 2017 vedtog Kommissionen en ny afgørelse med samme bødefastsættelse som i 2010. Kommissionen har således fastholdt deres afgørelse om, at selskabernes adfærd var en ulovlig konkurrencebegrænsning, men rettet op på uoverensstemmelserne.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat