Kommissionen har godkendt den danske statsstøtte til havvindmølleprojektet Kriegers Flak, idet projektet bidrager til øget anvendelse af vedvarende energi i Danmark. Kommissionen konkluderer, at dette hensyn vejer tungere end den mulige konkurrencefordrejning på markedet, som den offentlige støtte måtte medføre.

Formålet med statsstøttereglerne i EU er at sikre, at medlemsstaterne med deres støtte til virksomheder ikke fordrejer konkurrencen på det indre marked, og derfor er statsstøtte som udgangspunkt ulovligt.

Miljø- og klimamål vejede tungere end konkurrencehensyn

Hvis statsstøtten bidrager til, at medlemsstaterne når deres energi- og klimamål, kan en sådan støtte dog tildeles til miljøbeskyttelse og energi. Det er imidlertid en betingelse, at støtten ikke fordrejer konkurrencen på markedet uforholdsmæssigt. 

Det er denne vurdering, Kommissionen har foretaget i forhold til den danske statsstøtte til Kriegers Flak. Kommissionen har fundet, at uanset om støtten til Kriegers Flak vil kunne fordreje konkurrencen på el-markedet, er det Kommissionens vurdering, at formålet om at producere vedvarende energi og nedbringe CO2-emissionerne vejer tungere end hensynet til den potentielle konkurrencefordrejning, som andre el-producenter i det indre marked kan opleve. 

EU's Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler i forbindelse med godkendelsen: "The Kriegers Flak offshore wind farm will help to cut carbon dioxide emissions while the support is carefully designed to avoid distorting competition in electricity markets. I'm glad to be able to approve state support for this project". 

Om Kriegers Flak

I 2015 afholdt Energistyrelsen et udbud om anlæg og drift af en kommende havvindmøllepark i den danske del af Østersøen - Kriegers Flak. Foruden havvindmølleparken skal der etableres en ny sammenkobling, så Sjælland forbindes med Tyskland via Havvindmølleparken Kriegers Flak og to andre tyske havvindmølleparker. Sammenkoblingen vil øge muligheden for at udveksle el mellem Danmark og Tyskland. Projektet blev i 2016 vundet af det svenske selskab Vattenfall og forventes at stå færdigt den 31. december 2021.

Havvindmølleprojektet indebærer statsstøtte, som Danmark har anmeldt til Kommissionen. Støtten består udover udformning, opførelse og drift af havvindmølleparken af et tillæg til elprisen på det europæiske el-handelsmarked Nord-Pool. Den samlede støtte til at opføre Krigers Flak forventes at udgøre 3,5 mia. kr. for hele perioden fra 2019-2032.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat