Kommissionen har godkendt fusionen mellem DOW og DuPont efter længere tilsagnsforhandlinger. Godkendelsen er blandt andet betinget af, at DuPont afhænder store dele af deres pesticidevirksomhed samt deres globale forsknings- og udviklingsafdeling.

DOW/DuPont-fusionen 

Den 27. marts 2017 godkendte Kommissionen en fusion mellem de to kemikalieproducenter DOW og DuPont. Begge virksomheder er, både herhjemme og globalt, blandt de førende på markedet for pesticider til landbruget. Fusionen er, ifølge Kommissionen, den første i en række af fusioner i landbrugskemikaliesektoren.

Aftalen blev annonceret i december 2015 og endeligt anmeldt til Kommissionen i juni 2016. Sagen overgik til fase 2 efter langvarige drøftelser om tilsagn, som kunne imødekomme Kommissionens betænkeligheder ved fusionen. Sagen viser, at Kommissionen ikke kun lægger vægt på markedsoverlap og frasalg, når de vurderer fusioner på koncentrerede markeder. De fremtidige muligheder for produktudvikling og innovation er en væsentlig faktor i de tilsagn, som har ført til fusionsgodkendelsen. 

Kommissær Margrethe Vestager udtaler i forbindelse med godkendelsen "Pesticides are products that matter – to farmers, consumers and the environment. We need effective competition in this sector so companies are pushed to develop products that are ever safer for people and better for the environment. Our decision today ensures that the merger between Dow and DuPont does not reduce price competition for existing pesticides or innovation for safer and better products in the future." 

Kommissionens betænkeligheder i fusionen 

Kommissionen havde betænkeligheder ved tre forhold, som virksomhederne skulle imødekomme, inden fusionen kunne godkendes. 

1) Virksomhedernes samlede markedsandele på flere pesticidemarkeder, som ville reducere priskonkurrencen og produktudbuddet.
 
2) Lavere incitament til innovation, fordi virksomhederne konkurrerer direkte om at forbedre og udvikle nye pesticideprodukter til landbruget. Det er særligt væsentligt, fordi efterspørgslen efter nye produkter med færre kemikalier er stor, og antallet af virksomheder med global forskning og udvikling lavt.
 
3) Virksomhedernes samlede markedsandele på markedet for kemikalier til emballering og klæbemiddel, som ville reducere priskonkurrencen og produktudbuddet. 

Virksomhedernes fusionstilsagn 

For at imødekomme disse betænkeligheder har parterne afgivet tilsagn om, at DuPont afhænder en væsentlig del af deres eksisterende pesticidevirksomhed inden for en række underkategorier. Derudover afhænder DuPont hovedparten af deres globale forsknings- og udviklingsafdeling, og DOW afhænder sin virksomhed på markedet for kemikalier til emballering og klæbemiddel. 

Virksomhedernes tilsagn har til fulde imødekommet Kommissionens betænkeligheder ved fusionen, som nu er godkendt. Sagen er ifølge Kommissionen behandlet i tæt samarbejde med flere jurisdiktioner uden for EU, som Kommissionen også har delt og udvekslet oplysninger med.  

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat