Et nyt regelsæt skal hjælpe bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.

Underbetalte udenlandske håndværkere, for mange arbejdstimer eller problemer med sikkerheden på byggepladser. Det er nogle af de forhold, byggebranchen ofte kritiseres for ikke at have styr på. Regler, retningslinjer og arbejdsklausuler findes der nok af, men problemet er, at der faktisk er for mange af dem, at de ofte er af forskellig juridisk kvalitet, og at der er for stort fokus på kontrol fremfor forebyggelse.

Derfor har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab og Bech-Bruun udgivet et nyt regelsæt (paradigmer), som skal hjælpe bygherrer med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.
Paradigmerne anviser en vej til, hvordan samfundsansvar bedst indgår på et tidligt tidspunkt i processen, så tilbudsgivere på forhånd er opmærksomme på, hvad der skal til for at leve op til bygherrens krav. Dermed kan samfundsansvar blive et dynamisk og forretningsmæssigt anliggende for entreprenører, rådgivere og andre leverandører til byggeriet.

Lær mere om paradigmerne for samfundsansvar i en video, hvor Andreas Christensen, partner i Horten, og Claus Berg, partner i Bech-Bruun, fortæller om det nye regelsæt.

Paradigmerne er udarbejdet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab og Bech-Bruun med støtte fra Realdania.

Få adgang til paradigmerne for samfundsansvar

Materialet er tilpasset forskellige indkøbsprocesser og findes i fire udgaver: Paradigme for EU-udbud, paradigme for indkøb omfattet af tilbudsloven, paradigme for indkøb omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet og paradigme for private bygherrer.

kontakt

Andreas Christensen

Partner