Betalingssurrogater som begreb udgår ved lov om betalinger og vil fremadrettet hedde "ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester". Desuden forsvinder registreringskravet hos Forbrugerombudsmanden, mens visse forbrugerbeskyttende regler fortsat finder anvendelse.

Fra lov om betalingers ikrafttræden ved årsskiftet vil betalingstjenestelovens bestemmelser om betalingssurrogater blive ophævet. Fremadrettet vil disse tjenester, i den nye lov, gå under navnet "ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester, der kan bruges til at erhverve varer eller tjenesteydelser".

Reglerne medfører blandt andet, at kravet om anmeldelse og registrering hos Forbrugerombudsmanden for betalingssurrogater forsvinder. Forbrugerbeskyttende regler om oplysningspligt, indløsningsret, opsigelse, hæftelse, ansvar, gebyr og behandling af betalingsoplysninger finder dog stadig anvendelse.

Der skal både være tale om, at tjenesten er elektronisk og ikke vederlagsfri. Det indebærer, at brugeren betaler for tjenesten, enten direkte eller indirekte. En tjeneste er dog vederlagsfri, hvis den er modtaget i forbindelse med køb af et produkt f.eks. et gavekort til en fastsat værdi til køb af et andet produkt.

Ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester, der kan bruges til at erhverve varer eller tjenesteydelser adskiller sig fra elektroniske penge ved, at elektroniske penge kan benyttes til køb og dermed indløsning hos andre end udstederen selv.

Horten følger området tæt og kan hjælpe med at vurdere, hvordan din virksomhed er stillet, når lov om betalinger træder i kraft primo 2018.

kontakt

Lars Lüneborg

Partner