Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris. Finn Schwarz modtager prisen som en hæder for en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Foreningen Ansættelsesadvokater begrunder deres hæder af Finn Schwarz med følgende motivation:

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris. Finn Schwarz modtager prisen som en hæder for en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Priskomiteen har valgt netop Finn Schwarz, fordi han gennem en mangeårig periode har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på et højt fagligt niveau. Hans virke favner bredt, fra den klassiske ansættelsesret, over direktørforhold til arbejdsskade- og arbejdsmiljøret. Finn Schwarz har ført et stort antal rets- og voldgiftssager, herunder principielle sager ved Højesteret.

Finn Schwarz er desuden forfatter og medforfatter af en række praktisk anvendelige bøger om en bred vifte af ansættelsesretlige temaer. Han har stillet sin viden og erfaring til rådighed som foredragsholder og underviser ved talrige kurser og faglige arrangementer. Derudover har Finn Schwarz ydet en betydelig kollegial indsats som bestyrelsesmedlem og næstformand i Ansættelses Advokater og som medlem af Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret.

Priskomiteen fremhæver endvidere, at hans høje faglige niveau, fairness og vilje til at lytte til andre og søge løsninger er særdeles værdsat i behandlingen af tvister og gennemsyrer hele hans faglige virke.

H.G. Carlsen prisen

Prisen er opkaldt efter advokat H.G. Carlsen, som var pioner i den ansættelsesretlige disciplin. Han var en meget aktiv procedør og rådgiver og udgav i 1963 1. udgaven af Dansk Funktionærret. H.G. Carlsen døde i 2001.

Prisen tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”, og priskomiteen består af tidligere højesteretspræsident Børge Dahl, professor, dr. jur. Jens Kristiansen og advokat Lars Svenning Andersen. Sammen med prisen følger 25.000 kroner.

Om Foreningen Ansættelsesadvokater

Ansættelsesadvokater er en brancheforening for advokater med speciale i ansættelsesret, og H.G. Carlsen-prisen er derfor den største anerkendelse, der kan gives kolleger i kredsen af Ansættelsesadvokater.

kontakt

Finn Schwarz

Partner