Energi- Forsynings- og Klimaministeriet har den 24. november 2017 udstedt bekendtgørelse om performancebenchmarking for vandselskaber. Bekendtgørelsen skal sikre indsamlingen af data om vandselskabers performance inden for forhold vedrørende miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed.

Vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 deltager obligatorisk i performancebenchmarkingen. Andre vandselskaber kan deltage frivilligt. Efter bekendtgørelsen er deltagelse i benchmarkingen vederlagsfri for vandselskaberne.

Link til bekendtgørelsen her.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner