I sidste uge blev udkast til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter sendt i høring.

Bekendtgørelsen udstedes efter lov om forsøgsordning med medicinskcannabis, som etablerer en 4-årig forsøgsordning, hvor patienter med særlige behandlingsindikationer kan blive behandlet med lægeordineret medicinsk cannabis. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Det forudsætter dog, at Folketinget vedtager loven, hvilket endnu ikke er sket

Bekendtgørelsen omfatter importerede cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter. De produkter vil danne grundlaget for de importerede slutprodukter.

Bekendtgørelsen definerer cannabisudgangsprodukter som et cannabisholdigt produkt, som importeres til Danmark i henhold til de i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis fastsatte regler herfor med henblik på at fremstille et cannabisslutprodukt (et cannabisprodukt omfattet af forsøgsordningen, der er fremstillet på et apotek efter en læges ordination til en patient ud fra et cannabismellemprodukt). Et cannabismellemprodukt defineres som et cannabisprodukt, som fremstilles af et importeret udgangsprodukt og med henblik på at fremstille et cannabisslutprodukt.

Høringsperioden slutter den 20. oktober 2017. Ændringer i bekendtgørelsen offentliggøres på Høringsportalens hjemmeside efter den dato.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Lægemiddelstyrelsen udsteder tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukt i henhold til lovens § 9, stk. 1. Bemærk, at ansøgning skal indsendes senest 25. oktober 2017. Hvis der udstedes tilladelse, vil den være gældende fra 1. januar 2018.