Den 6. oktober 2017 fejrer vores samarbejdspartner i Grønland, Nuna Advokater, 50 års jubilæum.

Nuna Advokater er Grønlands førende erhvervsorienterede advokatfirma. Med kontor i Nuuk gennem 50 år har Nuna Advokater en unik position med en dyb forankring i det lokale samfund og stor erfaring med de mange særlige forhold, der gør sig gældende i Grønland - juridisk, praktisk og menneskeligt.

Sammen yder Nuna Advokater og Horten rådgivning omkring alle grønlandske forhold, bl.a. inden for råstofvirksomhed samt byudviklingsprojekter og infrastruktur. I vores tæt integrerede samarbejde har vi stort udbytte af at kombinere Nuna Advokaters store lokale erfaring og tilstedeværelse i Nuuk med Hortens højt specialiserede juridiske ekspertise til gavn for vores klienter.

Inuuinni pilluangaaritsi – stort tillykke.

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner