Hvis jeres virksomhed planlægger at holde helt eller delvist ferielukket mellem jul og nytår, er det ved at være tid til at varsle afholdelse af ferie over for medarbejderne.

Varsling af juleferie følger ferielovens regler om restferie, og juleferien skal derfor varsles senest én måned før ferien skal afholdes. I 2017 er første feriedag efter jul den 27. december. Det betyder, at I – som arbejdsgiver – skal varsle ferieafholdelse senest den 26 november, hvis jeres virksomhed holder lukket i hele perioden mellem jul og nytår.

Særlige regler om ferie mellem jul og nytår

I medfør af ferieloven gælder der særlige regler om ferie mellem jul og nytår. Hvis virksomheden holder ferielukket mellem jul og nytår, og en medarbejder har optjent mere end 15 feriedage (den hovedferie som medarbejderen har ret til at holde i perioden 1. maj-30. september) til brug for ferieåret 2017/2018, skal virksomheden sikre, at medarbejderen på tidspunktet for ferielukningen har et antal feriedage tilbage, der svarer til antallet af de feriedage, som virksomheden holder.

Har medarbejderen optjent mere end 15 feriedage hos virksomheden, og har virksomheden ikke sørget for at reservere et antal feriedage svarende til antallet af dage, hvor kontoret holder ferielukket, er medarbejderen berettiget til at modtage løn under virksomhedslukningen mellem jul og nytår.

Denne særlige regel gælder kun, hvis medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage hos virksomheden. I det tilfælde, at medarbejderen ikke har optjent mere end 15 feriedage hos virksomheden, kan virksomheden trække medarbejderen i løn efter de almindelige regler om kollektiv ferielukning.

Afslutningsvist skal det nævnes, at der ikke er tale om ferielukning, hvis virksomheden alene kører på lavere blus mellem jul og nytår. Hvis en virksomhed under de omstændigheder ønsker at pålægge medarbejderne at holde juleferie, skal det ske efter de almindelige regler for varsling af restferie, og medarbejderne kan derfor kun pålægges at holde ferie i det omfang, de har ferie til gode.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner