Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret, som er skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Viden om konkurrencereglerne har stor værdi både for virksomheden og medarbejderne. Det mindsker risikoen for, at reglerne overtrædes, og giver medarbejderne det rette kendskab til, hvordan de skal forholde sig, når de handler på virksomhedens vegne.

Hvorfor compliance-undervisning?

Hvis en virksomhed undersøges af konkurrencemyndighederne, har det stor betydning at kende til reglerne. En overtrædelse af konkurrencereglerne kan have store konsekvenser for både virksomheden og medarbejderne, og ofte er årsagen manglende viden om reglerne.

Træning og undervisning skal være lettilgængelig og målrettet virksomhedens behov. Derfor har Horten nu tilføjet online undervisning i konkurrenceret til vores portefølje af træning og undervisning til virksomheder.

Undervisningen giver deltagerne viden om konkurrencerettens grundlæggende elementer og kan bruges som et supplement til virksomhedens compliance-program. Online undervisningen er fleksibel for deltagerne og kan dokumenteres, så virksomheden kan vise, at der er gennemført relevante compliance-initiativer.

Målrettet og konkret undervisning 

Online undervisningen er case-baseret, hvor deltagerne først får en introduktion til de relevante regler og virksomhedens politik. Deltagerne præsenteres herefter for konkrete situationer, hvor de skal tage stilling til, hvad de vil gøre ved at vælge mellem forskellige svarmuligheder. Når en case er besvaret får deltagerne det rigtige svar og en uddybende forklaring.

Deltagerne logger på undervisningsforløbet via et link, som sendes ud af Horten eller af virksomheden selv. Undervisningen kan gennemføres hjemme fra skrivebordet, og derfor er det lettilgængeligt for virksomhedernes medarbejdere, uanset hvor de befinder sig. Det eneste, der kræves, er en internetforbindelse, og så er du i gang. 

Virksomheden får en oversigt over den gennemførte undervisning, som giver overblik over hvor mange der har gennemført undervisningen, og hvor stor en andel der har besvaret de enkelte cases korrekt. På den måde kan virksomheden også se, om der er områder, hvor medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til reglerne, og på den baggrund vurdere, om det kræver en ekstra indsats.

Undervisningen skræddersys til den enkelte virksomhed og har fokus på relevante regler, branchespecifikke faldgruber og konkurrencemyndighedernes uanmeldte kontrolbesøg. Undervisningen kan være en generel introduktion til reglerne eller målrettes til medarbejdergrupper, så de får en undervisning, som er tilpasset deres arbejde. Undervisningen kan f.eks. målrettes salgsmedarbejdere i byggebranchen, deltagelse i brancheforeninger og andre møder med konkurrenter eller markedsadfærd for dominerende virksomheder.

Prisen aftales individuelt og omfatter udvikling af undervisningsforløbet og en årlig betaling for adgang til undervisningsprogrammet.

For yderligere oplysninger kontakt advokat Marie Løvbjerg.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat