Søren Hornbæk Svendsen er genudpeget til DI's udvalg for Energi- og klimapolitik, mens Nina Henningsen er genudpeget som medlem af DI's udvalg for Mediepolitik.

På mødet i Dansk Industris Forretningsudvalg i forbindelse med DI Topmødet 2017 den 26. september  blev to af Hortens partnere, Søren Hornbæk Svendsen og Nina Henningsen, genudpeget til DI’s udvalg.

DI's udvalg for Energi- og klimapolitik arbejder for, at bæredygtighed og højteknologi kan gå hånd i hånd ind i fremtiden. Gennem bedre teknologi og mere intelligente produktions- eller transportmåder kan danske virksomheder gøre noget for klimaet og miljøet - og samtidig bevare væksten i samfundet. Udvalget er med til at sætte dagsordenen og rådgiver og informerer DI’s medlemmer om, hvordan industriens virksomheder konkret arbejder med energi- og klimaledelse.

DI’s udvalg for Mediepolitik arbejder for at skabe fair, lige og transparente konkurrencevilkår i mediesektoren – både for elektroniske, digitale og trykte medier. Blandt de vigtigste emner i udvalget er at fremme det private mediemarked, at sætte grænser for hvor meget public service-medierne skal fylde i mediebilledet samt at bekæmpe ophavsretskrænkelser.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner