Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har i en rapport til erhvervsministeren fremsat en række anbefalinger til en ny model for erhvervsfremmesystemet, som skal styrke de danske virksomheder samt sikre vækst og beskæftigelse. Regeringen vil nu vurdere de fremsatte anbefalinger.

Regeringen nedsatte i juni 2017 Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, hvis opgave har været at udvikle en model for et nyt og bedre erhvervsfremmesystem.

Udvalget har nu fremsat forslag til en model, der indebærer en grundlæggende ændring af erhvervsfremmesystemets organisering, som skærer de tre offentlige niveauer (kommuner, regioner og staten) ned til to. Dermed nedlægges de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet.

Anbefalinger til den nye model

Derudover er udvalget blandt andet kommet med følgende anbefalinger til den nye model for erhvervsfremmesystemet:

En fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats

Udvalget anbefaler, at en ny bestyrelse, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, får ansvaret for at udfærdige en erhvervsfremmestrategi, der skal gælde for hele Danmark.

Medlemmerne i bestyrelsen skal hovedsageligt bestå af repræsentanter fra virksomheder og kommuner. Bestyrelsen skal sikre, at erhvervsfremmeindsatsen hænger sammen på landsplan og skal blandt andet iværksætte erhvervsfremmetiltag og EU's strukturfondsprojekter.

En digital platform, der giver bred adgang til vejledning af høj kvalitet

Udvalget anbefaler, at der udfærdiges en datadrevet digital platform, der skal sikre tilgængelighed og lette adgangen til basal information og vejledning for alle virksomheder på landsplan. Den digitale platform skal sikre, at virksomhederne har et bedre overblik over erhvervsfremmesystemer og samtidig mindske virksomhedernes søgeomkostninger.

En stærk lokal forankring i fem nye erhvervshuse

Udvalget anbefaler, at fem nye erhvervshuse skal fungere som fysiske decentrale indgange til den samlede erhvervsfremme og højtspecialiserede ydelser i staten samt privat rådgivning. Erhvervshusene skal have bestyrelser med virksomhedsrepræsentanter, kommunale og regionale repræsentation samt ét medlem fra en videninstitution.

Færre landsdækkende klynger og netværk

Udvalget anbefaler, at der kun gives tilskud til én klyngeorganisation per styrkeposition og teknologiområde, da kræfterne skal samles i færre enheder. Klyngeorganisationer skal fordeles på landsplan og være tilgængelige for alle virksomheder.

En klar statslig arbejdsdeling

Udvalget anbefaler, at formidlingen af kapital deles op, så tilskud formidles gennem Innovationsfonden, mens lån og kapitalinvesteringer formidles gennem Vækstfonden.

Det skal sikres, at virksomhederne får et bedre overblik over deres muligheder og samtidig sikres, at flere midler overføres til virksomhedsrettede indsatser frem for administration.

På baggrund af udvalgets anbefalinger indleder regeringen nu politiske drøftelser om den kommende model for et forenklet erhvervsfremmesystem.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Malene Graff

Specialistadvokat