Horten deltager forskningsprojektet Digital entrepriseret på Københavns Universitet, der løber over de næste fire år.

Digitale bygningsmodeller (BIM/VBC mv.) anvendes i stigende grad i det moderne byggeri. Disse værktøjer rummer mange spændende muligheder for bedre byggeri og samarbejdsformer, men rejser samtidig en række juridiske spørgsmål – eksempelvis omkring ansvar og reaktionspligt.

Forskningsprojektet Digital Entrepriseret stiller skarpt på disse udfordringer i en dansk kontekst. Det fireårige projekt gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Universitet, CEVIA, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og en række virksomheder, heriblandt Horten.

I projektperioden vil der løbende blive udgivet artikler om udvalgte emner skrevet af juridiske praktikere fra industrien og specialiserede rådgivere. Partner Niels Jørgen Oggesen deltager i projektet og skal bl.a. medvirke til en artikel om entreprenørens reaktionspligt i projekter, hvor der anvendes digitale bygningsmodeller.

Københavns Universitet afholder åbningskonference om Digital entrepriseret den 28. september 2018.

kontakt

Niels Jørgen Oggesen

Partner