Rigsrevisionens nylige kritik af fremmedsprogstolke puster liv i ønsket om at indføre en fælles standard, som skal sikre en højere kvalitet af tolkeydelser.

Tolke anvendes i utrolig mange sammenhænge, og deres evner inden for sprogforståelse, formidling og øje for detaljer kan være afgørende. Tolk er dog ikke en beskyttet titel, og det kan derfor være yderst vanskeligt at måle en tolks evner – særligt inden arbejdet påbegyndes.

Tolke i udbud

Problematikken omkring den manglende standard for kvalitet af tolkeydelser bliver særlig tydelig i forbindelse med udbud af tolkeydelser, da konkurrencen på ydelsens pris efterlader et kvalitetsmæssigt tomrum, som ikke understøttes af mindstekrav eller uddannelsesmæssige holdepunkter for tolkene. Det problem er vi meget opmærksomme på hos Horten, og derfor er vi løbende i dialog med tolkebranchen omkring, hvordan vi bedst sikrer kvaliteten af tolkeydelser i forbindelse med kontrakter og udbud.

Brancheforening står bag ny standard

Tolkebureauernes Brancheforening vil forsøge at gøre op med ovenstående problemer ved at indføre en ny tolkestandard, som skal være med til at hæve kvaliteten af tolkning for det offentlige i Danmark.

Gennem mange år har branchen påpeget det uhensigtsmæssige i at indkøbe tolkning via udbud, da der ikke findes en objektiv standard til at vurdere kvaliteten af en tolk. Ambitionen er at skabe et kvalitetsparameter, der kan nuancere ordregivers indkøbsbeslutning i højere grad end i dag, hvor det afgørende kriterie nærmest uden undtagelse bliver den (laveste) tilbudte pris.

Standardens indhold

Tolkebureauernes Brancheforening forudser, at følgende elementer bl.a. skal indgå i kvalitetsvurderingen af enhver tolk:

  • Mestring af tolketekniske værktøjer
  • Forståelse af tolkeetiske forhold
  • Almen sproglig forståelse på dansk og øvrige tolkesprog
  • Specifik forståelse for fagområdet på dansk og øvrige tolkesprog
  • Gennemført praktisk test i tolkning ved en simuleret tolkesituation mellem dansk og øvrige tolkesprog

Vi følger standardens udvikling tæt, og håber på at den kan bidrage til at sikre en mere gennemsigtig udbudsproces, hvor priskonkurrencen ikke går på kompromis med den kvalitet, som ordregiver modtager.

Tolkebureauernes Brancheforening inviterer enhver, der i sit arbejde benytter tolke, til at deltage i udarbejdelsen af standarden. Henvendelse kan rettes til formanden for Tolkebureauernes Brancheforening, Jesper Harder på jesper@tolkegruppen.dk / tlf. 31 41 42 47.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)