Nature Energy-koncernen indgik den 24. April 2018 aftale med Energi Fyn om et frasalg af den del af Nature Energy-koncernen, der sælger gas til privatkunder og virksomheder (NGF Nature Energy A/S). Horten har rådgivet NGF i alle juridiske aspekter i forbindelse med salget.

Indtil marts 2018 var den fynske energikoncern ejet af otte fynske kommuner. Efter 40 års kommunalt ejerskab blev koncernens kommercielle aktiviteter solgt til et partnerskab mellem den danske pensionskoncern Sampension og de internationale kapitalfonde Pioneer Point Partners og Davidson Kempner. De kommercielle aktiviteter bestod dels af NGF Nature Energy A/S’ markedsforretning, der sælger gas til 60.000 naturgaskunder, og NGF nature Energy Biogas A/S, der er en af Europas største producenter af biogas til gasnettet.

Salget af markedsforretningen til Energi Fyn medfører, at Nature Energy kan fokusere fuldt ud på udviklingen af biogas, som dermed bliver det primære forretningsområde i virksomheden.

Der forestår fortsat en række formelle godkendelser, herunder en godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før salget er gennemført.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Thomas Francis Beckett

Partner

Marie Funch Lind

Director, advokat