DropBucket ApS fik den 14. august 2018 medhold i, at Bone's Restauranter A/S har krænket DropBuckets rettigheder efter markedsføringsloven ved at have fået designet og produceret en bordskraldespand til brug i sin egen virksomhed. Bordskraldespanden var ifølge Sø- og Handelsretten stort set en slavisk efterligning af DropBuckets produkt "DropBucket Mini". Horten førte sagen på vegne af DropBucket.

DropBucket ApS (DropBucket) er et dansk selskab stiftet i 2014 af Marie Stampe Berggren og Heiða Gunnarsdóttir Nolsøe. Selskabet har opnået stor anerkendelse for sin sammenfoldelige engangsskraldespand i pap, der bl.a. blev tildelt Red Dot Design Award i 2015. DropBucket bliver lavet i forskellige størrelser, herunder "DropBucket Mini", som er en bordskraldespand, som bl.a. er tiltænkt restaurationsbranchen.

Tvisten i sagen

I slutningen af 2015 indledte DropBucket og Bone's Restauranter A/S (Bones) en dialog om eventuelt indkøb af engangsskraldespande af modellen "DropBucket Mini" til brug i Bone's restauranter. I den forbindelse modtog Bone's en vareprøve på "DropBucket Mini", men uden at det medførte en aftale om køb.

I september 2016 blev DropBucket bekendt med, at Bone's benyttede engangsskraldespande på deres restauranter, som var kopier af modellen "DropBucket Mini". DropBucket anlagde derfor retssag mod Bone's for krænkelse af DropBuckets rettigheder efter markedsføringsloven.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt, at DropBuckets engangsskraldespande har været en nyskabelse og et unikt produkt på markedet, og at de forskellige størrelser af engangsskraldespanden udgør en samlet produktfamilie og fælles designlinje, hvorfor de enkelte størrelser ikke kan vurderes isoleret.

Sø- og Handelsretten gav derefter DropBucket medhold i, at der var tale om en stort set slavisk efterligning af DropBuckets engangsskraldespande, og fandt desuden, at DropBuckets produkt har et så særegent udtryk, at det er omfattet af beskyttelsen i markedsføringslovens § 3.

Bone's havdeallerede frivilligt betalt 87.000 kr. Efter en samlet vurdering blev DropBucket derudover tilkendt et vederlag for krænkelsen, der skønsmæssigt blev fastsat til 50.000 kr.