EU-Kommissionen har lagt op til en mulig revision af direktivet om produktansvar. Det indebærer bl.a. en opdatering af centrale begreber som "producent", "produkt", "defekt", "skade" og "bevisbyrde". Samtidig har EU-Kommissionen planer om at lave en vejledning til direktivet.

Produktansvaret er det ansvar, en virksomhed kan ifalde, når virksomhedens defekte produkter forvolder fysisk skade på noget andet end produktet selv. I Danmark er produktansvaret reguleret af to forskellige systemer: Produktansvarsloven og det i retspraksis udviklede produktansvar.

Produktansvarsloven bygger på EU's direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985, som EU-Kommissionen har foretaget en evaluering af og udgivet en rapport om den 7. maj 2018. Baggrunden for evalueringen er bl.a. den seneste teknologiske udvikling.

Evalueringen viser ifølge EU-Kommissionen, at det er nødvendigt at præcisere forståelsen af centrale begreber i direktivet om produktansvar. Der skal også ses nærmere på det forhold, at visse produkter som f.eks. lægemidler har givet udfordringer i forhold til anvendelsen af direktivet.

Derfor vil EU-Kommissionen udarbejde en vejledning til, hvordan direktivet om produktansvar skal anvendes i dag, ligesom EU-Kommissionen vil vurdere, i hvilket omfang nye digitale teknologier kan adresseres tilstrækkeligt med det nuværende direktiv.

EU-Kommissionen vil også overveje, om det er nødvendigt at ændre reguleringen af produktansvar, f.eks. ved at ajourføre forståelsen af begreberne "produkt", "producent", "defekt", "skade" og "bevisbyrde". Der er imidlertid ikke udsigt til en ændring i grundprincippet om objektivt ansvar.

EU-Kommissionen nedsætter ekspertgruppe

EU-Kommissionen har nedsat en ekspertgruppe, som bl.a. skal bistå med at fortolke, anvende og eventuelt ajourføre direktivet samt udarbejde en vejledning til det. Det første møde i ekspertgruppen om reguleringen af produktansvar blev afholdt den 8. juni 2018, og det næste møde skal afholdes den 18. september 2018. Ifølge EU-Kommissionen vil der efterfølgende blive offentliggjort en række rapporter og en vejledning i midten af 2019.

Danske virksomheder og ikke mindst forsikringsselskaber skal derfor forvente ændringer i reglerne om produktansvar i fremtiden. Horten følger nøje udviklingen i EU-Kommissionens arbejde.