Med statsstøttetest.dk får du et digitalt redskab til at risikovurdere, om et projekt er omfattet af statsstøttereglerne. Hvis du tager testen, får du en rapport med anbefalinger til, hvad der bør gøres fremadrettet, og et overblik over mulighederne for fritagelse fra statsstøttereglerne.

Statsstøttereglerne skal sikre, at konkurrencen blandt virksomheder ikke forvrides som følge af offentlig støtte. Der er et stigende fokus på statsstøttereglerne blandt offentlige myndigheder og virksomheder, bl.a. fordi ulovlig støtte kan kræves tilbagebetalt, og det kan have store konsekvenser for økonomien i et projekt. I de tilfælde, hvor tilbagebetaling skal ske til statskassen, kommer midlerne hverken virksomheden eller den offentlige myndighed til gode. Derfor er det vigtigt at håndtere statsstøtte korrekt.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)