Med statsstøttetest.dk får du et digitalt redskab til at risikovurdere, om et projekt er omfattet af statsstøttereglerne. Hvis du tager testen, får du en rapport med anbefalinger til, hvad der bør gøres fremadrettet, og et overblik over mulighederne for fritagelse fra statsstøttereglerne.

Statsstøttereglerne skal sikre, at konkurrencen blandt virksomheder ikke forvrides som følge af offentlig støtte. Der er et stigende fokus på statsstøttereglerne blandt offentlige myndigheder og virksomheder, bl.a. fordi ulovlig støtte kan kræves tilbagebetalt, og det kan have store konsekvenser for økonomien i et projekt. I de tilfælde, hvor tilbagebetaling skal ske til statskassen, kommer midlerne hverken virksomheden eller den offentlige myndighed til gode. Derfor er det vigtigt at håndtere statsstøtte korrekt.

Test din statsstøtte

Statsstøttetest.dk giver på let og overskuelig vis et overblik over, om støtte i et projekt er omfattet af statsstøttereglerne, og hvordan dette skal håndteres. Testen kan både anvendes af offentlige myndigheder, andre støttegivere såsom fonde og af virksomheder, der modtager støtte. Det kan eksempelvis være en virksomhed, som overvejer et projekt, eller en handel, der resulterer i, at virksomheden får støtte i form af favorable vilkår.

I testen stilles brugeren over for en kort række spørgsmål om projektet. Når svarene indsendes, gives en konklusion med det samme og en kort rapport med nyttige oplysninger om, hvad der bør gøres fremadrettet. Rapporten indeholder også information om mulighederne for fritagelse fra statsstøttereglerne, og hvilke procedurer der bør iagttages i den forbindelse.

Statsstøttetest.dk

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)