Læs eller genlæs de fem mest besøgte artikler på horten.dk i første halvdel af 2018 og få genopfrisket din juridiske viden.

100 dage til databeskyttelses-forordningen – er I klar?

Få en tjekliste til alle de ting, man skal have styr på i forbindelse med GDPR. Se en video, der forklarer persondatareglerne på 7 minutter. Og klik dig videre i Hortens linksamling til en række relevante vejledninger.

Skabelon til databehandleraftale

Et væsentligt element i at overholde alle regler i databeskyttelsesforordningen er at sikre, at der er indgået de fornødne databehandleraftaler. Datatilsynet har udarbejdet en skabelon for databehandleraftaler samt en følgetekst, der forklarer, hvordan skabelonen kan anvendes.

Retningslinjer for gaver til offentligt ansatte

De fleste, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder, kommer på et tidspunkt i en situation, hvor de får tilbudt en gave, middag, oplevelse eller lignende. Læs svarene på en række praktiske eksempler, hvor offentligt ansatte eller politikere har været i tvivl om, hvad de skulle gøre. Du kan også se et gratis webinar om gaver i det offentlige.

Principiel dom om forsyningspligt

I ny principiel dom om spildevandsselskabernes forpligtelser ved byudvikling af erhvervsejendomme til boliganvendelse fastslår Københavns Byret, at spildevandsselskaberne ved omdannelse af en tilsluttet erhvervsejendom ikke er forpligtet til at føre stik frem til de nye boligmatrikler. 

Mistet sygedag­pengerefusion giver ikke arbejdsgiver ret til at modregne i løn

Østre Landsret har fastslået, at arbejdsgiver ikke kan modregne tabt refusion i en medarbejders løn, uanset at det skyldes medarbejderens manglende medvirken ved kommunens opfølgning.