Konkurrenceankenævnet stadfæstede den 29. november 2018 Konkurrencerådets afgørelse om, at CD Pharma misbrugte sin dominerende stilling ved at hæve prisen på lægemidlet Syntocinon med 2.000 %.

Misbruget omfattede en prisstigning på 2.000 % på det ve-stimulerende lægemiddel Syntocinon i en periode på seks måneder i 2014.

Prisstigningen fandt sted få uger efter parallelimportøren, Orifarm, havde meddelt regionernes indkøbscentral for lægemidler, Amgros, at de ikke kunne opfylde en rammeaftale om levering af Syntocinon. Leveringsvanskelighederne betød, at Amgros var nødt til at købe Syntocinon fra CD Pharma, der – ud over Orifarm – var den eneste leverandør af lægemidlet i Danmark.

Konkurrenceankenævnets afgørelse

Konkurrenceankenævnet fandt, at prisstigningen på 2.000 % var urimeligt høj, da CD Pharma i perioden havde en profitmargin på 80-90 %. Derudover var prisstigningen kun mulig, fordi lægemidlet var nødvendigt, hvorfor efterspørgslen var den samme uanset prisen.

Konkurrenceankenævnet lagde i afgørelsen vægt på, at CD Pharma i perioden havde en betydelig konkurrencefordel, da CD Pharma havde indgået en eksklusivaftale med producenten af Syntocinon, samt at markedet var begrænset af krav om markedsføringstilladelse.

CD Pharma kunne dermed uafhængigt af markedet fastsætte en prisstigning, der var urimeligt høj samt fastholde prisstigningen i en periode på seks måneder, som derfor ikke kunne anses som midlertidig.

Øget fokus på lægemiddelpriser

Der har de seneste år været stigende fokus på lægemiddelpriser – både i Danmark og i andre EU-lande. Foruden afgørelsen i CD Pharma-sagen har konkurrencemyndighederne i Storbritannien og Italien også fundet, at lægemiddelvirksomheder har misbrugt deres dominerende stilling ved at tage urimeligt høje priser for en række lægemidler.

Derudover meddelte den danske regering i november, at de ønsker at regulere prissætningen på visse lægemidler, der ikke er omfattet af de frivillige prisloftsaftaler mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen. Det må derfor forventes, at det øgede fokus på lægemiddelpriser vil fortsætte i det nye år.

Læs også:
Prisstigninger i pharma-sektoren kan betragtes som misbrug af dominerende stilling
Konkurrenceankenævnets afgørelse

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat