Hver dag i løbet af december sætter afdelingen for offentlig ret fokus på en af årets vigtigste nyheder fra 2018 samt giver en opfølgning på, hvad der er sket siden sidst. Julekalenderen, som består af quizzer med løbende præmier, foregår i Hortens LinkedIn-gruppe med juridiske nyheder til kommuner. Skynd dig at melde dig ind i gruppen og vær med.

Se lågerne i julekalenderen herunder:

10. december 2018
Læs eller genlæs vores nyhed: Stadig for mange fejl i kommunernes sociale sager. Børne- og Socialministeriet offentliggjorde tidligere på året en oversigt over børne- og socialområdet, der viste, at der blev begået for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på området. Horten udfærdiger complianceprogrammer for at sikre, at der skabes et tilstrækkeligt kendskab til sagsbehandlingsreglerne i forvaltningsloven og sociallovgivningen for at modvirke fejl. Vi har bl.a. lanceret et e-kursus i udvidet sagsbehandling, som har til formål at sikre medarbejderne en løbende efteruddannelse. Se vores demovideo af e-kurset her. Kontakt os endelig, hvis du vil høre mere.

11. december 2018
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en politisk aftale om at styrke erhvervsfremme. Regeringen offentliggjorde i oktober lovprogrammet for folketingsåret 2018/2019, hvor der var særligt fokus på netop erhvervsfremme. Læs mere her: Regeringen har offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/2019. Lovforslaget til den nye erhvervsfremmelov forventes vedtaget 13. december 2018. Læs også vores nyhed om Styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats.

12. december 2018
Tidligere på året skrev vi en nyhed om Ekspropriationsudvalgets 8 anbefalinger til at forbedre borgernes retssikkerhed. Nogle af anbefalingerne er efterfølgende blevet fulgt op af et lovforslag, hvilket du kan læse mere om her: Ekspropriationsudvalgets anbefalinger følges op med udkast til lovforslag. Rikke Søgaard Berth har deltaget som medlem i Ekspropriationsudvalget. Det bliver spændende at følge de videre skridt i det nye år.

13. december 2018
Læs vores nyhed om Principiel dom om forsyningspligt. Københavns Byret afsagde i juni en principiel dom om forsyningspligt, hvor det blev slået fast, at spildevandsselskaberne ved omdannelse af en tilsluttet erhvervsejendom ikke er forpligtet til at føre stik frem til de nye boligmatrikler. Dommen er anket til landsretten.

14. december
I sommeren 2018 tog Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) for første gang stilling til varmeforsyningslovens nye kommunale modregningsregler for midler som stammer fra forrentning af indskudskapital. Tilsynet præciserede i en tilkendegivelse en række forhold ved anvendelsen af reglerne. Læs vores nyhed om Betydningen af de nye kommunale modregningsregler.

15. december
Horten skrev i juli om et usædvanligt stort bødeforlæg til to forsyningsselskaber, som til sammen havde modtaget bøder på 8. mio. kr. for ikke at have anmeldt en fusion i 2012. Sagen er en klar påmindelse om, hvor vigtigt det er at have fokus på konkurrencereglerne ved fusioner, opkøb, frasalg, joint ventures og lignende transaktioner – også i forsyningssektoren. Læs mere her: Millionbøder til forsyningsselskaber for ikke at anmelde fusion.

16. december 2018
Få forskud på juleglæden med en ekstra julegave! I anledningen af 3. søndag i advent, udlodder vi en præmie til en heldig deltager, der har svaret rigtigt på nedenstående spørgsmål. Send dine svar til mkn@horten.dk og vær med i lodtrækningen! Vinderen vil få direkte besked.

Kan du huske, hvilke tiltag for erhvervsfremme, regeringen har fremsat i lovprogrammet for Folketingsåret 2018/2019?

  • Ingen tiltag
  • En helt ny lov om erhvervsfremme
  • Kun få tiltag

Hvilken principiel dom gemte sig bag låge nr. 13?

  • En dom om forsyningspligt
  • En dom om anvendelsen af havneloven
  • En dom om ekspropriation

Ekspropriationsudvalget afgav i 2018 8 anbefalinger. Hvad er der sket siden da?

  • Der er kommet en ny vejledning
  • Der er udstedt en bekendtgørelse
  • Der er fremsat et lovforslag

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner