I en ny dansk sag har CD Pharma misbrugt sin dominerende stilling ved at hæve prisen med 2.000 % på lægemidlet Syntocinon i 2014. Det traf Konkurrencerådet afgørelse om den 31. januar 2018 i den første danske sag om urimeligt høje priser på medicin.

EU og flere nationale jurisdiktioner har fokus på urimeligt høje priser ved medicinalvirksomheders tilbud til offentlige myndigheder. Den nye danske sag om CD Pharmas urimeligt høje priser til regionernes indkøbsorganisation Amgros er en blandt flere nationale sager i EU.

Selvom der er mange nye afgørelser, så er det vanskeligt at vurdere, hvornår medicinpriser kan betragtes som urimeligt høje og i strid med konkurrencereglerne. Derfor bør virksomheder have problemstillingen for øje, særligt i forbindelse med tilbud til sygehussektoren og andre offentlige myndigheder.

Kort om CD Pharma-sagen

Konkurrencerådet har afgjort, at den svenske lægemiddeldistributør, CD Pharma, har misbrugt sin dominerende stilling på markedet ved at hæve prisen voldsomt på oxytocin-præparatet Syntocinon, der anvendes til ve-stimulation og behandling af blødning efter fødsler. Prisen blev hævet med 2.000 % fra 45 kr. til 945 kr. pr. pakke i perioden fra den 28. april til 26. oktober 2014. Lægemidlet Syntocinon var på det tidspunkt det eneste oxytocin-præparat med dansk markedsføringstilladelse.

Prisstigningen fandt sted få uger efter parallelimportøren, Orifarm, havde meddelt Amgros, at de ikke kunne opfylde en rammeaftale om levering af Syntocinon. Aftalen havde Orifarm vundet i konkurrence med den danske distributør af produktet, CD Pharma. Leveringsvanskelighederne betød, at Amgros var nødt til at købe Syntocinon fra CD Pharma, der – ud over Orifarm – var den eneste leverandør af Syntocinon i Danmark. CD Pharma var desuden indehaver af en eksklusiv distributionsaftale med producenten af Syntocinon og dermed sikret en stabil levering.

Prisstigningen indebar, at Amgros betalte ca. seks millioner kr. mere end prisen i rammeaftalen med Orifarm. Orifarm var som følge af en bestemmelse i rammekontrakten forpligtet til at erstatte regionernes meromkostninger ved købet af Syntocinon hos CD Pharma.

Konkurrencerådet: CD Pharmas priser var urimeligt høje

Konkurrencerådet fandt, at prisstigningen på 2.000 % var urimelig høj og medførte en begrænsning af konkurrencen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt, at en sådan prisstigning kan begrænse parallelimportørers mulighed for at konkurrere, da en sådan prisstigning markant forøger eventuelle erstatningsomkostninger forbundet med leveringssvigt, hvis parallelimportøren ikke kan skaffe de tilbudte lægemidler. I sagen blev det også overvejet, om der kunne være tale om et udnyttende misbrug over for Amgros, som skulle betale en højere pris. Det var dog ikke et konkret problem, da Amgros i medfør af kontrakten kunne videreføre den udgift til aftaleparten Orifarm.

Konkurrencerådet fandt i øvrigt ikke, at prisstigningen var objektivt nødvendig eller kunne begrundes i innovation, forskning eller udvikling, da Syntocinon er blevet produceret siden 50'erne, og patentet er udløbet.

Konkurrencerådet har påbudt CD Pharma at bringe misbruget til ophør og fremover afstå fra adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge. Konkurrencerådet har derudover anmeldt CD Pharma til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk International Kriminalitet (SØIK), med henblik på en strafferetlig forfølgelse og bødestraf.

Flere sager om urimeligt høje priser i pharma-sektoren

Flere europæiske konkurrencemyndigheder har i de seneste år udstedt bøder for urimeligt høje priser i pharma-sektoren. I Italien har den italienske konkurrencemyndighed i september 2016 idømt Aspen Pharma en bøde på over 37 millioner kr. for urimeligt høje priser på fire cancerlægemidler. Aspen Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling, idet de blandt andet havde hævet prisen på lægemidlerne med 300-1.500 % samt truet de italienske myndigheder med leveringsnægtelse, hvis priserne ikke blev accepteret. Afgørelsen har medført, at Kommissionen i foråret 2017 har indledt en undersøgelse af Aspen Pharmas priser på fem cancerlægemidler i de resterende EU-medlemsstater.

Også i England har medicinalvirksomheder været i konkurrencemyndighedernes søgelys. Den engelske konkurrencemyndighed har blandt andet idømt Pfizer og Flynn Pharma bøder på over 700 millioner kr. for urimeligt høje priser på anti-epilepsi medicin. Derudover arbejder den engelske konkurrencemyndighed på en igangværende undersøgelse af Actavis UK's prisstigning på 12.000 % på Hydrokortison-piller.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat