De fleste, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder, kommer på et tidspunkt i en situation, hvor de får tilbudt en gave, middag, oplevelse eller lignende. Derfor er det vigtigt, at både politikere og medarbejdere kender rammerne for, hvornår de må tage imod et tilbud, og hvornår de skal sige "nej tak".

De snævre rammer for, hvad repræsentanter for det offentlige kan tage imod hænger tæt sammen med ønsket om at sikre borgeres og virksomheders tillid til den offentlige forvaltning. Herunder kommer vi med en række praktiske eksempler, hvor offentligt ansatte eller politikere har været i tvivl om, hvad de skulle gøre.

Sig "nej tak" til gaver og andre goder

Som hovedregel må offentligt ansatte ikke modtage gaver i medfør af deres hverv. Der gælder dog en række snævre undtagelser til det udgangspunkt – f.eks. beskedne lejlighedsgaver og taknemmelighedsgaver.

Som udgangspunkt gælder det samme for politikere, der repræsenterer en kommune eller en region som for offentligt ansatte. Hvis en politiker f.eks. bliver tilbudt billetter til et arrangement, skal politikeren have en saglig grund til at deltage i arrangementet. I praksis vil en politiker dog sjældent have en sådan saglig grund.

Honorering af oplæg

Offentligt ansatte kan modtage honorarer for at holde oplæg hos private virksomheder. Honoraret skal være balanceret i forhold til den indsats, der bliver lagt. Det gør ingen forskel, om et honorar til en offentligt ansat består af penge eller en gave eller anden ydelse. Der er derfor ingen forskel på at modtage vin til en værdi af 2.000 kr. eller at modtage 2.000 kr. i kontanter som honorar for et foredrag. I begge tilfælde er det værdien opgjort i kroner og øre, der er det afgørende. Det afgørende er, om 2.000 kr. synes at være en rimelig betaling for det pågældende foredrag, eller om der er et element af gave i det på grund af størrelsen.

Deltagelse i middage

Der er begrænset adgang for offentligt ansatte til at deltage i middage og arrangementer, der afholdes af private parter. Hvis en offentligt ansat er en af flere deltagere i et middagsarrangement betalt af en privat virksomhed, kan det tale for, at den offentligt ansatte kan deltage, men det kan være afgørende for vurderingen, hvis den private virksomhed må anses for at kunne have et bagvedliggende formål med at invitere den offentligt ansatte til middagen. Hvis deltagelse i en netværksmiddag har tilstrækkelig stor betydning for den offentlige arbejdsplads, kan den offentlige arbejdsplads selv betale for, at en medarbejder deltager, så længe netværksmiddagen budgetmæssigt holdes på et relevant niveau, og f.eks. ikke består af uforholdsmæssigt dyre gourmetmenuer.

Rabatordninger

Offentligt ansatte kan benytte sig af rabatordninger, hvis rabatordningen er tilgængelig på samme niveau for en bredere kreds. En personaleforening i en offentlig arbejdsplads kan have tegnet en rabatordning med en privat virksomhed – det kan f.eks. være rabat på medlemskab af et fitnesscenter eller rabat på køb i en bestemt cykelhandler. I det tilfælde vil muligheden for at benytte sig af rabatordningen afhænge af, om den rabat, der tilbydes den offentligt ansatte gennem rabatordningen tegnet af personaleforeningen, kan sidestilles med den rabat andre virksomheder i området kan opnå. Hvis et take-away-sted tilbyder rabat på frokost til alle nærliggende virksomheder, kan en offentlig arbejdsplads godt benytte sig af en sådan rabat. Det kræver dog, at rabatordningen er uafhængig af den offentlige arbejdsplads indkøb.

Gode råd

  • Sæt fokus på problemstillingen og dilemmaerne i introduktionen af nye medarbejdere
  • Anerkend, at nogle personalegrupper er mere udsatte end andre
  • Følg løbende op – f.eks. gennem kurser, e-lærings-forløb eller andet, f.eks. op til julegave-tiden
  • Vejled medarbejderne i, hvad de gør, når der er en kultur, som er svær at frasige sig (hvordan indrapporterer man til chefen?)
  • Opstil tydelige regler og retningslinjer, hvis medarbejderne skal kunne stilles til ansvar for en uacceptabel adfærd

kontakt

Line Markert

Partner (L)