Fra den 1. januar 2018 kan håndkøbsmedicin placeres i selvvalg, således at apoteker og detailforhandlere kan placere visse håndkøbslægemidler i selve butiksarealet og ikke alene bag disken. Den mulighed blev indført ved lov om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler (lov nr. 1736 af 27. december 2016). Loven suppleres af Lægemiddelstyrelsens vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg.

Efter den nye § 60, stk. 2, 2. pkt., i lægemiddelloven kan Lægemiddelstyrelsen fastsætte regler om forhandling af ikke-receptpligtig medicin (håndkøbsmedicin) i publikumsrummet både på og uden for apotekerne, herunder regler om hvilke lægemidler der kan være i selvvalg, og hvordan lægemidlerne skal placeres.

De nye regler gør det således muligt for forhandlere af håndkøbsmedicin under visse betingelser at placere håndkøbsmedicinen i selvvalg (i publikumsrummet) i stedet for bag disken eller i aflåste skabe, som der var pligt til efter de hidtil gældende regler. Formålet med reglerne er at understøtte borgernes tilgængelighed til lægemidler, således at borgerne selv kan foretage en vurdering af, hvilket håndkøbslægemiddel de ønsker at købe.

Lægemiddelstyrelsens vejledning fortolker betingelserne for placering af håndkøbsmedicin i publikumsrummet, når de forhandles i selvvalg. Vejledningen henvender sig til apoteker, apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg, detailforhandlere samt forhandlere af veterinærlægemidler, der forhandler håndkøbslægemidler i selvvalg (forhandlere).

Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse om, hvilke lægemidler der må stå i selvvalg. Listen er forskellig for apotekssalg og for detailhandel i øvrigt.

Hvis man ønsker at forhandle håndkøbsmedicin i selvvalg, skal følgende betingelser være overholdt – håndkøbsmedicin i selvvalg skal:

  • være under opsyn fra personalet i butikken
  • placeres over gribehøjde for små børn (som udgangspunkt 140 cm fra gulvet)
  • placeres, så der er en tydelig adskillelse mellem håndkøbsmedicinen og øvrige varer
  • tydeligt skiltes som lægemidler (f.eks. ved angivelse af "Lægemidler", "Håndkøbslægemidler", "Medicin" eller "Håndkøbsmedicin").

Det nærmere indhold af betingelserne er uddybet i vejledningen.

Loven kan findes her.

kontakt

Cecilie Frost Adamsen

Advokat